CO VYRÁBÍME

  • VÝUKOVÉ MODELY 
  • ARCHITEKTONICKÉ MODELY
  • MODELY TECHNOLOGICKÝCH CELKŮ
  • MODELY PRO VÝSTAVY A PREZENTACE
  • MUZEJNÍ A EXPOZIČNÍ MODELY
  • MODELY S FUNKČNÍMI PRVKY JAKO TŘEBA TEKOUCÍ VODA, POHYBLIVÉ DÍLY, OSVĚTLENÍ