JAK VYRÁBÍME

  1. Seznámíme se s Vaší představou  – často postačí obrázky, náčrty od ruky, vize…
  2. Na počítači vymodelujeme jednoduchý virtuální model pro doladění měřítka, funkčnosti, rozmístění prvků…
  3. Zvolíme materiály i s ohledem na funkční prvky jako tekoucí voda, osvětlení, pohyblivé součásti
  4. Vyrobíme model a seznámíme Vás s manipulací a ovládáním modelu